Tâm linh Chủ đề Văn tế

Tag: Văn tế

Văn tế chúng sinh

Văn tế thập loại chúng sinh

Văn tế thập loại chúng sinh, còn gọi là Văn chiêu hồn, đã giúp hậu thế có thể hiểu được tầm vĩ đại của tư tưởng của Nguyễn Du. Tác phẩm mang đậm màu sắc...
Loading...
Loading...
Loading...