Tâm linh Chủ đề Tuổi xông đất

Tag: tuổi xông đất

Tuổi xông đất 2016

Chọn người xông đất, xông nhà năm mới?

Nói đến tục xông nhà, xông đất đầu năm, mỗi nơi một phong tục, chưa có sách vở nào chứng minh phong tục của nơi nào là đúng nhất. Nơi thì cho rằng cần...
Loading...
Loading...
Loading...