Tâm linh Chủ đề Phong tục thờ cúng

Tag: Phong tục thờ cúng

Thờ Thông Thiên

Tìm hiểu về tục thờ Thông Thiên

Tục thờ Thông Thiên là một tín ngưỡng thờ Trời phổ biến ở miền Nam nước ta. Theo tín ngưỡng dân gian thì Trời được xếp trước Phật trong các đối tượng được thờ,...
Loading...
Loading...
Loading...