Tâm linh Chủ đề Ăn năn

Tag: Ăn năn

Bản chất sám hối

Bản chất của sám hối

Sám hối là thái độ lúc ta phạm phải lỗi lầm, đó là lúc ta ân hận, ăn năn, thực lòng xin lỗi với những gì mình gây nên. Sám hối không đi kèm...
Loading...
Loading...
Loading...