Thiết bị nhà thông minh
Tâm linh Chủ đề An cư

Tag: An cư

An cư kiết hạ

Ý nghĩa an cư kiết hạ

Thuở Đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt ra một giới luật cho hàng Tăng ni là mỗi năm phải an cư kiết hạ vào mùa mưa. Vì ở Ấn Độ vào mùa mưa, các loại côn trùng sinh sôi nảy nở rất nhiều,...
Loading...

BÀI VIẾT MỚI

Loading...

XEM NHIỀU TRONG TUẦN

Loading...