Mỗi người về già có thể do những tín hiệu suy sụp của sức khoẻ, thường hiểu được mình còn sống không được bao lâu, nên việc chờ đợi cái chết là chuyện đương nhiên. Đối với những người tự nhận thấy dòng đời đã trải qua của mình không có điều gì ân hận, thì tâm trí thư thái, thoải mái trong sự chờ đợi ấy.

Trong việc này, ngoài sự sửa soạn về tinh thần, các cụ còn sửa soạn ngay cả cho cái chết vật chất.

Trước hết, các cụ lo sắm cỗ hậu, còn gọi là cỗ thọ. Họ thường chọn thứ gỗ quý, rồi sơn son thiếp vàng để trang hoàng, đồng thời giữ cho khỏi mọt. Lo cỗ thọ cho mình, mối chỉ là một phần trong việc sửa soạn cho lúc chết.

chuẩn bị quan tài
Ông cụ tự chuẩn bị quan tài cho bản thân mình

Các cụ còn lo cho mình áo quan và đồ khâm niệm khi các cụ qua đời.

Xưa ít có cụ nào không nghĩ tới ngôi huyệt. Các cụ thường đi xem lấy đất hoặc nhờ thầy địa lý đi tìm giùm ngôi đất để sau này linh hồn mình được thư thái, con cháu được hơn người

Loading...

Sau đó, các cụ nhà giàu có cho xây sinh phần, đào sẵn huyệt đúng theo sự chỉ dẫn của thầy địa lý. Xây sinh phần cũng như sắm cỗ thọ, bao giờ cũng xây đôi, sắm đôi, dành cho cả cụ ông lẫn cụ bà. Những cỗ thọ đã sắm sẵn thường được kê dưới gầm. bàn thờ để chờ khi dùng đến.

Con người ta lo sống cũng phải lo đến lúc chết, người biết lo xa phải biết nghĩ tới giây phút cuối cùng của mình.

Loading...