Hàng ngày – hàng giờ – hàng giây chúng ta được sự cảm mến – thương yêu của vũ trụ – vũ trụ nuôi sống chúng ta – từ không khí – ánh sáng – nuôi chúng ta và thương mến tất cả mọi chúng sinh! Như cha mẹ nuôi dưỡng con cái vậy – quy luật của vũ trụ là tình thương mến thương – trong cuộc sông hàng ngày và ngay mỗi cá thể chúng ta sinh ra cũng được hưởng năng lượng cân bằng của vũ trụ – ngay trong thân thể chúng ta cũng có đầy đủ các chất và khoáng có thể điều tiết và tự chữa bệnh cho mình! Chúng ta từ đâu mà ra – có phải trời sinh ra ta và quyết định số phận của ta không?

Nếu theo thuyết mờ thì chúng ta là những linh hồn đã được tu luyện từ muôn kiếp – đầu thai trong sự hoan lạc của cha và mẹ!

Theo quan điểm của thuyết học lớn – Phật Giáo thì trời không quyết định số phận của chúng ta – mà cuộc sống hiện tại của chúng ta là quả nghiệp tu tập sự giác ngộ từ muôn vàn kiếp trước, nên có vay mượn thì ắt phải có trả! Khi cuộc sống hiện tại của ta vì miếng cơm manh áo mà quên mất chữ tâm dùng mọi thủ đoạn để lợi về vật chất danh vọng – thì linh căn chúng ta dần qua nhiều nghiệp nợ sẽ thành linh căn tối – sẽ được qua luân hồi để trả nợ!

Quan điểm của mình mỗi con người sinh ra đều được hưởng sự thương yêu đùm bọc và nuôi dưỡng của vũ trụ. Vậy Tử Vi – Tướng Thuật – Phong Thủy – Độn Giáp có đúng không?

Về quan điểm – Tử vi là một thiên bàn biến thiên thể hiện quả nghiệp của mỗi cá nhân – một sự việc – một chu trình – một nhân duyên là kim chỉ nam dẫn đường báo trước cho con người – để có thể áp dụng cho cuộc sống – có thể tránh hạn chế bớt được cái xấu – tăng được hiệu quả của cái tốt – và có thể khai sáng những ánh sáng ẩn trong mỗi cá nhân chúng ta – khi chúng ta khai sáng được con đường giác ngộ và cảm thấy quy luật của vũ trụ là tình thương mến thương thì Tướng – chúng ta cũng dần dần được thay đổi theo chiều tốt lên cuộc sống của chúng ta sẽ dần sáng ra theo chiều hướng tốt!

Loading...

Theo thuyết học nhân quả nếu ta làm việc tốt thì tự nhiên ta sẽ gặt được kết quả tốt – còn ta làm điều xấu thì ta sẽ gặt lại được kết quả xấu theo quy luật của vũ trụ! Có thể xác định rằng Tử Vi – Tướng Thuật – Phong Thủy – Độn Giáp đều đúng – mà nó còn là thiên bàn chung cho quy luật vũ trụ.

Mỗi cá nhân nếu có tình thương mến thương với tất cả mọi chúng sinh sẽ tự khai mở được khả năng tiềm ẩn của chính mình! Bởi trong mỗi chúng ta tiềm ẩn rất nhiều điều – chúng ta là một vũ trụ thu nhỏ!

Loading...