Lễ nầy được thực hiện hai ngày trước khi di quan. Tang quyến phải thỉnh linh của người quá cố và đầy đủ lễ vật đến trước từ đường tức là nhà thờ Tộc

Tục xưa coi người đã chết nhưng còn quàn trong nhà như người hãy còn sông, vẫn còn có bôn phận với tổ tiên. Mỗi ngày con cháu, thân nhân phải rước hồn bạch hoặc hình ảnh người quá cố đến bàn thờ gia tiên làm lễ một lần.

Lễ triệu tổ
Lễ triệu tổ của một vị hòa thượng

Trước ngày đưa đám, cũng phải rước vong hồn người quá cố đến từ đường làm lễ yết cáo tổ tiên, như là để cho tổ tiên biết ngày hôm sau sẽ an táng.

Khi thỉnh linh vị, di ảnh và bát nhang đến trước Tổ đường để trên một cái bàn nhỏ trước án thờ gia tiên, Thỉ tổ ở phía tây ; con cháu hương về phía đông. Con cháu trong tang quyến Nam thì để Gậy xuống, Nữ thì để cất Mũ Mấng đi để làm lễ cáo Tổ tiên).

Loading...