Tiếp sau Tết ông Táo là lễ tiễn ông Vải

bàn thờ được dọn dẹp sạch sẽ

Có nhà, từ sau lễ cúng ông Công mới thật sự bắt tay vào lo Tết. Lễ tiễn ông Vải, nếu làm sớm quá e mang tiếng với các bậc gia tiên. Vì có khi gia tiên vẫn ngự ở nơi thờ phụng được gọi chung là ông Vải.
Người xưa quan niệm: cuối năm ông Vải cũng muốn đi đây đó ít bữa để con cháu dọn dẹp, thu xếp, bày biện lại bàn thờ cho sạch, cho mới để sang năm gia tiên có chỗ ngự. Vì vậy mới có lễ tiễn ông Vải.
Trong việc dọn dẹp bàn thờ người ta phải bỏ những chân hương cũ đi, để thay bát hương mới trong dịp chào đón năm mới.

Những chân hương cũ phải đốt nơi thanh sạch hoặc đêm đi đổ xuống sông, xuống hồ, kể cả tro. Sau đó lau sạch bát hương, thay tro mới.
Lễ này thường được làm vào ngày 25 tháng chạp, nhưng vẫn có những gia đình do bận công việc chưa có điều kiện có thể làm muộn một hay hai ngày.
Loading...