Lễ nghênh xuân hay tiết Lập xuân

theo lịch mặt trời mồng 4 tháng 2 – khi thì xảy ra trước, khi thì xảy ra sau Tết Nguyên đán. Mô phỏng các vua phương Bắc, các vua Lý, Trần, Lê… cũng làm lễ nghênh xuân bằng phép “Đả Xuân ngưu”. Kinh Lễ, thiên Nguyệt lệnh viết: “Làm con trâu bằng đất để tổng kết khí lạnh, hung tà kẻo sang năm làm hại người”.
Đại Việt sử lược ghi năm 1048 Lý Thái tông xuống chiếu “định phép đánh trâu Xuân” và An Nam chí lược ghi: “Tiết Lập xuân vua sai vị trưởng họ dùng roi đánh con trâu bằng đất. Xong thì các quan liệu đều cài hoa lên mũ vào cung hội yến”.

Loading...