Tết mồng 2 tháng Chạp (tức tháng 12 âm lịch) còn gọi là Lạp tiết. Lạp nghĩa là săn bắn.

Vua Bảo Đại đi săn bắn
Vua Bảo Đại đi săn bắn

Theo sách Phong tục thông, đến tết ấy thì đi săn, trước là luyện tập võ nghệ, sau là săn bắt thú rừng làm lễ cúng tổ tiên. Trong mùa săn này, người ta tha con cái, con con, chỉ bắt con đực, con già đem về làm cỗ, quốc gia cúng xã tắc, bách thần; dân xã cúng thành hoàng; các nhà cúng ông vải.

Theo An nam chí lược của Lệ Trắc, đời Trần, mục Phong tục viết: “Tháng Chạp có lễ tế tổ tiên, như lễ tế ở mộ”.

Loading...