Lúc linh cữu còn quàn tại nhà, gia chủ thường mời phường kèn trống cổ nhạc đến để cử tang nhạc trong những lúc hành lễ.

Phường nhạc phải đứng túc trực bên cạnh linh cữu. Khi có khách tới viếng, phải thổi kèn và nổi trống cho khách làm lễ. Phường nhạc này dân gian gọi là phường nhạc hiếu.

Nhạc hiếu trong tang lễ là các điệu làn khốc làn thảm, làn ai, già nam v.v… nhằm chia buồn, kể lể sự xót xa thương tiếc nói hộ nỗi niềm tình cảm của người đến viếng và tạo nên không khí trang nghiêm.

Phường nhạc hiếu thường có những bài riêng, thay lời con khóc cha mẹ, vợ khóc chồng, cháu khóc ông bà, anh chị em khóc nhau… Dân gian có câu “Sông dầu đèn, chết kèn trống” là nghĩa như vậy.

Loading...