Đức Thánh quan - Quan Vân Trường
Đức Thánh quan – Quan Vân Trường

Là Quan Vân Trường đời Tam Quốc (Trung Quốc), một người theo sử sách, lúc sinh thời rất trung trực lúc chết đã hiển thánh. Trên bàn thờ có tượng hoặc bức tranh của ngài.

Bức tranh thựờng vẽ ngài ngồi giữa, bên phải là Quan Bình, con nuôi, và bên trái là Châu Xương, gia tướng trung thành. Trước bức tranh để bát hương với các đài để trầu rượu… chiếc mâm bồng để các đồ lễ cúng vái

Loading...