Thích Trí Huệ thuyết pháp về chủ đề “Đau khổ nên nhớ tới Phật” tại chùa Quảng Phước, là những chia sẻ đáng được nhiều người lắng nghe và suy ngẫm về chính mình. Bởi cuộc đời con người chẳng ai tránh được những lúc khổ đau, khốn cùng, ai giám chắc rằng đời sống của mình chỉ toàn là sự an lạc, vui vẻ, sung túc? Quan trọng là mỗi lúc khổ đau đó, con người ta có biết nhớ đến Phật để có thể tự mình vượt qua được những ải khổ đó, hay lại chính mình chôn vùi ý chí của mình.

Đau khổ và hạnh phúc là hai phạm trù trái ngược nhưng nó luôn song hành cùng nhau trong đời sống của con người. Và không ai thoát được những quy luật của hai trạng thái đó. Đau khổ chính là cái mà không ai muốn nhất, nhưng sinh ra là kiếp người, thì sự nếm trải mùi đau khổ, mất mát là sự ban phát công bằng cho mỗi người. Đau khổ được thể hiện bởi nhiều trạng thái khác nhau, tùy vào từng quan niệm và suy nghĩ của mỗi người mà cho đó là đau khổ. Người nghèo khó không đủ bữa ăn, họ cho đó là đau khổ, người giàu mang bệnh tật họ cho đó là đau khổ, tình yêu không thành cũng là đau khổ, thi cử công danh không toại cũng là đau khổ…..con người luôn có những than vãn về sự đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc.

Vậy lúc đau khổ đó, mỗi người tự vượt thoát khỏi nó như thế nào? Nghĩ đến Phật là một phương cách hữu hiệu. Vì rằng phật quan niệm, đau khổ cũng là cái vô thường, nó ắt xảy ra trong cuộc sống của mỗi người. Chính vì vậy nếu như mỗi người giác ngộ được điều đó thì họ sẽ có được tâm thế vững vàng khi đón nhận sự đau khổ đó. Có được sự chuẩn bị về tâm lý thì sẽ không bị sự đau khổ đó đánh gục. Phật cũng dạy mỗi người cách tự mình cứu mình khỏi  những đau khổ đó. Chính vì vậy mới có câu khi đau khổ nên nghĩ về phật, để có thể tự mình thoát khổ.

Loading...