Theo quan niệm và tín ngưỡng dân gian, dân ta tin rằng, ngoài các vị thần hữu danh và vô danh, có các vị thần thời gian nữa, gọi là Đại vương hành khẩn.

Thập nhị chi
Thập nhị chi

Có tất cả 12 vị, ứng với thập nhị chi. Mỗi vị có trách nhiệm trông coi nhân gian một năm. Có ý kiến cho là ngày các vị cũ ra đi và các vị mới xuống nhân gian trùng với ngày ông Táo lên trời (23/12) và trở về mặt đất (30/12). Mỗi vị hành khiển đều có một phán quan giúp việc. Đại vương hành khiển lo thi hành mệnh lệnh của Ngọc Hoàng và trình lên ngài những việc đã xảy ra. Vị phán quan lo ghi chép công tội của mọi người, mọi nhà. Tính cách các vị hành khiển cũng khác nhau: hoặc nhân đức, hoặc khắc nghiệt.
1. Năm Tý – Chu vương hành khiển, Thiên ôn hành binh chi thần. Lý tào phán quan.
2. Năm Sửu – Triệu vương hành khiển, Tam thập lục phương hành binh chi thần Khúc tào phán. quan.
3. Năm Dần – Ngụy vương hành khiển, Mộc tinh chi thần. Tiêu tào phán quan.
4. Năm Mão – Trịnh vương hành khiển, Thạch tinh chi thần. Kiễu tào phán quan.
5. Năm Thìn – Sở vương hành khiển, Hỏa tinh chi thần. Biểu tào phán quan.
6. Năm Tỵ – Ngô vương hành khiển, Thiên hải chi thần. Hứa tào phán quan.
7. Năm Ngọ – Tân vương hành khiển, Thiên Hạo chi thần. Nhân tào phán quan.
8. Năm Mùi – Tống vương hành khiển, Ngũ đạo chi thần. Lâm tào phán quan.
9. Nàm Thân – Tề Vương hành khiển, Ngũ miếu chi thần. Tống tào phán quan.
10. Năm Dậu – Lỗ vương hành khiển, Ngũ nhạc chi thần. Cự tào phán quan.
11. Năm Tuất – Việt vương hành khiển, Thiên bá chi thần. Thành tào phán quan.
12. Năm Hợi- Lưu vương hành khiển, Ngũ ôn chi thần. Nguyên tào phán quan.

Loading...