Bùa chú
Bùa chú

Xưa kia, có những người thù ghét nhau, không thể trực tiếp làm hại nhau được, họ đã nhờ những thầy ngải, thầy pháp, thầy tự trù ếm kẻ thù, khiến cho kẻ thù thành đau ốm bệnh tật. Muốn khỏi bệnh, phải nhờ các thầy ngải, thầy pháp cao tay hoặc cúng giải sự trù ếm, hoặc phải cúng lễ ở những nơi linh thiêng để xin thần linh giải trừ giúp.

Loading...