Trong các ngày sóc vọng tháng Ba, dân ta có tục cúng bánh trôi bánh chay (gọi là trôi nước).

Riêng dân làng Hát Môn (Phúc Thọ, Hà Tây) lại không dùng bánh trôi trước ngày mùng 6 tháng Ba. Ngày hôm đó, trong khi ở đền cúng Hai Bà tại các gia đình người ta cũng làm bánh trôi để cúng tổ tiên, và chỉ sau cuộc cúng lễ này, người ta mới ăn bánh trôi. Đối với dân làng Hát Môn, đây là một thứ bánh thánh – Thánh hưởng thụ rồi dân mới ăn. Nếu chưa đến ngày mùng 6 tháng Ba, dân làng dù có đii đâu, cũng không bao giờ ăn bánh. Đây là do lòng thành kính của họ đối với Hai Bà: chưa đến ngày giỗ, Hai Bà chưa hưởng, họ chưa ăn. Tục lệ này cũng là muốn nhớ lại cử chỉ cao đẹp của bà hàng bánh trôi, dù nghèo khổ cũng dâng bánh lên Hai Bà, trước khi Hai Bà xuất trận.

Loading...