Tên chùa là Vũ Thạch, gọi theo tên làng Vũ Thạch, nơi có ngôi trường danh tiếng xưa và ông giáo làng Vũ Thạch là Nguyễn Huy Đức (1824 – 1898) nổi tiếng phẩm hạnh, đào tạo được nhiều môn sinh tài đức trên đất Thăng Long.

 

Kiến trúc chùa có mặt bằng hình chuôi vồ. Năm 1986, chùa cùng với cụm di tích của mình đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật.
Chùa mở hội vào ngày 10/02 và 15/10 âm lịch hàng năm. Trong ngày lễ hội bao giờ cũng có một đoàn khách của làng Xuân Đỗ (Hạ) đến cùng tham gia. Tục lễ dân thần của đền gồm có mâm xôi, gà trống. Sau lễ thì cổ các trò như tổ tôm, hát ca trù, hát văn, biểu diễn võ dân tộc.
Tương truyền, chùa này ở bên hồ Tả Vọng từ lâu đời. Tả Vọng là một phần Hồ Hoàn Kiếm. Chùa đã được trùng tu nhiều lần. Chùa nằm ở 13B phố Bà Triệu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chùa Vũ Thạch tương truyền được khởi dựng từ đời nhà Lý. Theo văn bia trùng tu chùa vào năm Tự Đức thứ 10, chùa còn có tên Quang Minh Tự. Chùa chủ yếu thờ Phật, ngoài ra còn thờ mẫu, thờ các sư tổ của chùa qua nhiều năm trụ trì đã viên tịch. Chùa thực ra có tên chữ Hán là Quang Minh Tự.
Ở cả ba nơi thờ đều còn những câu đối, hoành phi hay như:
Thượng đế uỷ thần quyền chấm đãi sơn hà duy bả ác
Hạ dân triêm đức trạch, chấm lăng phong vũ ngưỡng bình mông”.
Dịch nghĩa:

Thượng đế đã trao quyền, một giải non sông gìn giữ
Dân lành mang om đức, ngàn trùng mưa gió chở che”.
Hay:
Thánh đức nguy nhiên cao Bắc đẩu
Thần công hách nhĩ chấn Nam thiên”.
Dịch nghĩa:
Thánh đức cao vời như Bắc đẩu
Thần công chói lọi cả trời Nam”.
Hoặc:
Dữ Phật vi lân, tuệ chúc quang khai thành bất dạ
Đại thiên hành hóa, đức phong phổ biến hải vô ba”.
Dịch nghĩa:
Với Phật ở trên, đuốc rực hào quang đêm tỏa sáng
Thay trời giữ đạo, quạt mầu gió thuận biển bình yên”.
Và các bức đại tự:
– Đức hợp vô cương (Đức lớn không bờ bến)
– Vạn dân hóa dục (nuôi dạy muôn dân)
– Tứ hải bình mông (che chở bốn biển)
– Thánh tức Thiên (Thánh tức trời) ‘
Dẫu đã bị đô thị hóa gần trăm năm nay nhưng trong tâm khảm người Vũ Thạch vẫn giữ niềm tự hào về đình chùa, một danh thắng của vùng văn hóa Hồ Gươm.

Loading...