Chùa Quang Hoa là một ngôi chùa nằm trên phố Trần Bình Trọng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo tấm bia Quang Hoa tự thập phương bia hiện dựng ở chùa Quang Hoa thì chùa xưa vốn ở thôn Quang Hoa, phía tây thôn Thiền quang (hai thôn này nằm trong công viên Thống nhất). Tấm bia khắc năm thứ 12 niên hiệu Tự Đức (1860) ghi việc dân làng Pháp Hoa góp tiền của dựng chùa vào năm 1860.
Khoảng năm 1933 – 1934, thực dân Pháp đã dời 2 làng Quang Hoa, Thiền Quang đi nơi khác để mở đường.
Chùa Quang Hoa quay về hướng Nam, có Tam quan, Tam Bảo hình chuỗi vồ, gồm Tiền đường 7 gian, Hậu cung 5 gian, Nhà tổ 10 gian, hai dãy nhà ngang, mỗi dãy 10 gian, vườn tháp. Trong chùa hiện bảo tồn được nhiều di vật, tượng cổ mang phong cách nghệ thuật thế kỷ XIX có giá trị. Năm 1989, chùa và cụm di tích ở đó được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng Di tích thắng cảnh. Chùa Quang Hoa có một tẩm bia khắc năm 1880 nói về việc xây dựng chùa. Cụm ba ngôi chùa là Thiền Quang, Quang Hoa và Pháp Hoa nằm cạnh nhau,.
Đặc biệt, cổng chùa Quang Hoa có một hệ thống câu đối độc đáo. Tên chùa xuất hiện trong 2 vế đối, ở vị trí đầu hoặc giữa:
QUANG cảnh tốt tươi, cửa Phật tiêu dao người tám cõi;
HOA hương ngào ngạt, lối trần hoan hỉ khách mười phương.
Câu đối Hán:
Liên tọa QUANG sinh, trường dẫn kỉm thằng khai giác lộ;
Trì đường HOA ánh, tiếp lai bảo phiệt độ mê tân.
Vô biên QUANG cảnh nhất thời tân, sơn thủy oanh hồi thành họa bản;
Bất tận HOA hương tam giới cựu, trúc tùng u nhã hoạch thanh tu.
Tăng đáo Phật lai, QUANG bị vạn gia thiên cổ chúc;
Địa linh thiên bảo, HOA khai thập trượng tứ thời liên.

Loading...