Chùa Nghĩa Phú toạ lạc tại thôn Đông Phước, xã Hoà An, huyện Phú Hoà, (trước đây là Tuy Hoà), tỉnh Phú Yên.

Lịch sử

Chùa do cố Hoà Thượng Thích Bích Lâm khai sơn năm 1961. Tổ ấn danh là chùa Nghĩa Phú, bởi vì Ngài ghép Nghĩa của Nghĩa Phương và Phú của Phú Yên mà thành.

Đúng là:

義 勇 勝 魔 軍 樹 下 七 旬 夜 睹 明 星 成 正 覺

Nghĩa dũng thắng ma quân thọ hạ thất tuần dạ đổ minh tinh thành chánh giác.

Loading...

富 強 超 聖 眾 導 師 三 界 應 機 說 法 度 群 迷

Phú cường siêu thánh chúng đạo sư tam giới ứng cơ thuyết pháp độ quần mê.

Để phát triển Phật sự tại tỉnh Phú Yên, Hoà Thượng Thích Bích Lâm đã khai sơn kiến tạo chùa Nghĩa Phú và cử đệ tử lớn của Ngài là Đại Đức Thích Trí Giác, hiệu Huệ Hải, lúc bấy giờ là Tri sự , Quản chúng tại Tăng Học Viện Phật giáo Cổ Truyền Trung Phần về làm Trụ trì từ năm 1961 cho đến năm 2008 (Mậu Tý), Ngài viên tịch.

Năm 1969, sau 8 năm kiến tạo, Đại Đức Trí Giác đã đại trùng tu ngôi chánh điện chùa Nghĩa Phú, lên tầng lầu phạm vũ huy hoàng như ngày hôm nay.

Sau khi đại trùng tu ngôi chánh điện hoàn thành Đại Đức Thích Trí Giác đã kiến lập Đại Giới đàn cung thỉnh Hoà Thượng Thích Mỹ Thành, Trụ trì chùa Long Khánh, Phú Yên, đương vi Đường đầu truyền giới, Đại Đức Thích Trí Giác, Chủ đàn, đương vi Hoá chủ.

Với tấm lòng nghỉ đến thế hệ tương lai, ví trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, năm 1974, Thượng Toạ Thích Huệ Hải (Trí Giác ) đã kiến tạo Ký Nhi viện Nghĩa Phú, Tuy Hoà, nuôi dạy trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo, cha mẹ không có điều kiện nuôi dạy các cháu.

Năm 1993, nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của tăng chúng và Phật tử, Thượng Toạ Thích Huệ Hải đã trùng tu nhà hậu Tổ, kể từ nay ngôi Tam Bảo Nghĩa Phú rộng rãi, trang nghiêm, đủ tiện nghi tu học và hành đạo.

Năm 2004, Thượng Toạ Trụ trì Thích Huệ Hải đã mua đất mở rộng thêm mặt bằng trước sân, mở rộng sân chùa, xây cổng Tam quan sát đường và xây tường chung quanh chùa.

Trong gần 50 năm kiến tạo, dưới đời đệ nhất Trụ trì Thích Huệ Hải, nguyên Tăng Trưởng THPG Cổ Truyền tỉnh Phú Yên, chùa Nghĩa Phú luôn luôn thực hiện đúng lời Phật dạy hướng dẫn tăng chúng, Phật tử chăm lo tu niệm và làm việc từ thiện xã hôị giúp người.

Sau nửa thế kỷ, Hoà Thượng Thích Huệ Hải (Trí Giác) gắn bó với mài chùa Ngài đã dày công xây dựng, Ngài đã đào tạo được trên 30 đệ tử xuất gia tho giới Tỳ kheo, Sa Di giới.

Có những đệ tử hiện nay đã trưởng thành làm Trú trì các chùa. Sau khi Hoà Thượng Thích Huệ Hải viên tịch 12.04.Mậu Tý (2008), đệ tử Ngài là Đại Đức Thích Quảng Huy, thừa kế đệ nhị Trụ trì chùa Nghĩa Phú, Thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên.

Loading...