Chùa Am Cây Đề ở số 2 phố Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Thanh Ninh là tên làng được dùng để gọi tên chùa. Tên chùa Am Cây Đề xuất hiện năm Cảnh Hưng 7 đời vua Lê Hiến Tông (1746) khi một viên quan họ Trịnh cho xây một am nhỏ dưới gốc cây Bồ đề trước cửa chùa.


Chùa thờ Phật, ngoài ra còn có đền Ngọc Thanh là nơi thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo cùng các thân quyến. Tương truyền chùa được xây dựng từ đời vua Lý Thái Tông niên hiệu Thiên Thành (1031) và là một trong 95 ngôi chùa nổi tiếng ở nước ta thời bấy giờ. Dấu tích khởi dựng không còn nữa, năm Cảnh Hưng nguyên niên (1739), chùa được dựng lại đơn sơ nên có tên gọi là Chùa Cỏ. Từ thời Lê về trước, khu vực quanh chùa là nghĩa trang của kinh thành vì thế viên quan họ Trịnh mới xây am nhỏ để thờ các cô hồn. Theo dân gian, vào đầu xuân Kỳ Dậu, một số thi hài nghĩa quân Tây Sơn hy sinh khi giải phóng thành Thăng Long đã được an táng quanh chùa.
Tòa Tam Bảo của chùa cũng hình chuôi vồ gồm Tiền đường 5 gian, Hậu cung 3 gian. Chùa dựng trên nền cao, quay hướng Đông Nam, xây kiểu tường hồi bít đốc. Các vì làm nhiều dạng khác nhau (có thể do đã sửa chữa, nhiều lần). Ở Tiền đường, vì kèo làm kiểu “thượng chồng giường giá chiên, hạ kẻ”. Các vì kèo cổ chạm hoa lá, vân mây xoắn, tú linh, tứ quý.
Chùa hiện còn giữ được 35 pho tượng tròn. 12 pho ở đền Ngọc Thanh, 3 đôi lọ độc bình sứ, 1 đôi chén sứ men trắng vẽ lam, 4 long ngai, 2 cửa võng, 5 hoành phi, 1 ống bút, 1 chuông đồng đúc niên hiệu Cảnh Thịnh 6 (1797) có tên là Thanh Ninh tự hồng chung.
Năm Gia Long 7 (1808) sư cụ Tịch Quang trụ trì tại chùa đã cho trùng tu, tô tượng và đúc chuông Tấm bia Thanh Ninh thiện tự bi ký do tiến sĩ Phạm Quý Thích soạn năm 1779 có ghi: Bên ngoài cửa Tây thành Thăng Long nước ngọt mà đất thì hoang vu, chùa Thanh Ninh ở đó. Đên năm Khải Định 8 (1923) chùa lại được trùng tu. Trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, chùa đã bị giặc đốt phá. Năm 1949 sư cụ Đàm Thìn đã cho xây lại chùa và đền Ngọc Thanh vì vậy dấu tích cũ không còn nữa.
Chùa đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng Di tích kiến trúc, nghệ thuật ngày 22/7/1981.

Loading...