Đấy là tình trạng ở nhà quê, nơi có đất rộng người thưa!
Còn ở tỉnh, bàn thờ ngày nay đâu còn là bàn thờ ngày xưa nữa!

Bàn thờ gia tiên ở  các nơi đô thị
Bàn thờ gia tiên ở các nơi đô thị

Nhà cửa chật chội, người đông đúc, bàn thờ lập vào đâu? Nhưng không có bàn thờ không được! Người ta đành thiết lập bàn thờ trên một tấm ván đóng trên tường, trên một chiếc trang treo trên tường, và có khi trên một nóc tủ áo hoặc tủ ăn v.v… Người ta cũng cố có một bình hương nhỏ, nếu không có cũng phải lấy một bát sành để cắm hương!
Bàn thờ còn như vậy, nói gì đến câu đối với hoành phi!
Kính tại tâm, bàn thờ dù theo lễ nghi cũng chỉ là hình thức!
Người ta tự an ủi rằng tâm động quỷ thần tri và các cụ chắc cũng thông cảm cho con cháu, đánh chữ đại xá vì thiếu một bàn thờ nghiêm chỉnh!

Loading...