Tại bàn thờ Thổ công, không phải người ta chỉ thờ một vị thần, mà ở đây là ba vị thần với ba danh hiệu khác nhau: Thổ công, Thổ địa, Thổ kỳ.

Minh họa: Bài vị đặt trên ban thờ gia chủ
Minh họa: Bài vị đặt trên ban thờ gia chủ

 

Bài vị của ba vị thần được lập chung và đề như sau:
Bản gia Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân
Bản gia Thổ địa Long mạch tôn thần
Bản gia Ngũ phương ngũ thổ Phúc đức chính thần.
Chữ “Bản gia” đặt lên trên vì mỗi nhà có riêng một Thổ công, và vị Thổ công của mỗi nhà đều được thay thế hàng năm vào ngày 23 tháng Chạp, tức ngày lễ Táo quân. Nhân dịp này, người ta sửa lễ cúng ông Công, rồi đốt bài vị cũ để thay bài vị mới.

Loading...