Tâm linh Chủ đề Tượng đồng

Tag: tượng đồng

Điện tam thế chùa Bái Đính

Tòa Tam Thế chùa Bái Đính

Sau khi bước lên cao qua 200 bậc đá, du khách lên đến sân toà Tam Thế chùa Bái Đính. Đứng ở đây, là đứng trên một quả đồi cao hơn 67m, nếu so...
Loading...
Loading...
Loading...