Tâm linh Chủ đề Tam quan

Tag: tam quan

Cổng tam quan nội chùa Bái Đính được hoàn thành

Tam quan nội chùa Bái Đính (Tam quan nội lớn nhất Việt Nam)

Tam quan là tuyên ngôn cho ba lối nhìn của đạo Phật: không quan, giả quan, trung quan. Không quan là nhìn vào sự vật, thật ra cái gì cũng là khồng. Nhưng không...
Loading...
Loading...
Loading...