Tâm linh Chủ đề Marketing kinh điển

Tag: marketing kinh điển

Tổng quan câu chuyện " Bán lược cho sư"

Tổng quan câu chuyện ” Bán lược cho sư”

"Bán lược cho sư" được một số người xem là câu chuyện kinh doanh truyền tiêu kinh điển. Song đó là câu chuyện lừa dối, lại khuyến khích người ta kinh doanh lừa dối....
bán lược cho sư

bán lược cho sư

Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi đều dễ dàng qua vòng sơ khảo và thành nhân viên thử việc của công ty Kỳ Diệu. Công ty mở lớp tập huấn đặc biệt ABC ba...
Loading...
Loading...
Loading...