Loading...
Tâm linh Chủ đề Luật nhân quả

luật nhân quả

Có câu gieo nhân nào thì gặt quả ấy chính là nói về luật nhân quả. Ý là hành nhân thiện thì gặt quả thiện, hành nhân ác thì gặt quả ác. Đây là nơi tổng hợp tất cả những câu chuyện hay và ý nghĩa nhất về luật nhân quả.

Loading...