Tâm linh Chủ đề điều quan trọng nhất trong cuộc sống

Tag: điều quan trọng nhất trong cuộc sống

Điều quan trọng nhất trong cuộc sống

Điều quan trọng nhất trong cuộc sống

“Điều quan trọng nhất trong cuộc sống? Nếu người ta hỏi một người trong cơn đói, đó sẽ là thực phẩm. Với một kẻ nào đang lạnh, đó sẽ là hơi ấm. Và nếu...
Loading...
Loading...
Loading...