Tâm linh Chủ đề Cho đi chính là nhận lấy

Tag: Cho đi chính là nhận lấy

Cho đi chính là nhận lấy

Cho đi chính là nhận lấy

Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi đến trú xứ của gia chủ Ugga, sau khi đến, ngồi...
Loading...