Bài thuyết pháp với chủ đề Bí mật của cuộc sống do sư thầy đại đức Thích Tâm Nguyên giảng tại chùa Hoằng Pháp trong khóa tu mùa hè cho sinh viên năm 2015.

Nếu thế giới này là một đại vũ trụ thì mỗi chúng ta là một tiểu vũ trụ, chúng ta có sự tương tác, giao lưu với nhau nên thế giới này tốt đẹp hay không là do chính chúng ta. Và thế giới này hoạt động theo quy luật nhân quả nên chúng ta cần phải gieo nhân lành để chờ đợi quả ngọt ngào cho mình.

Đức Phật trong kinh Tương Ưng Bộ đã nói như sau:

  • Kẻ bất tín cùng hòa hợp cùng đi với kẻ bất tín
  • Kẻ không biết thẹn cùng hòa hợp cùng đi với kẻ không biết thẹn
  • Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ không biết sợ
  • Kẻ ít nghe cùng hòa hợp cùng đi với kẻ ít nghe
  • Kẻ biếng nhác cùng hòa hợp cùng đi với kẻ biếng nhác
  • Kẻ thất niệm cùng hòa hợp cùng đi với kẻ thất niệm
  • Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp cùng đi với kẻ ác tuệ

Như vậy, câu nói cửa miệng “Ngưu tầm ngưu mã tầm mã” chính là triết lý này. Muốn biết bạn như thế nào hãy cho tôi biết những người bạn của bạn!

Có câu:

Loading...

Gieo suy nghĩ gặt hành động
Gieo hành động gặt thói quen
Gieo thói quen gặt tính cách
Gieo tính cách gặt số phận

Cho nên mọi thứ đều bắt nguồn từ suy nghĩ, cuộc đời chúng ta như thế nào phụ thuộc vào suy nghĩ của chúng ta.

Loading...