Tâm linh Chủ đề Vô tâm

Tag: vô tâm

Con người mà không có lương tâm cũng như thuyền không lái, như Ngựa không cương, như vật vô tri vô giác. Lương tâm được ví như một vị Thẩm Phán để xét qua mọi hành động của con người, giúp cho con người sống có đạo đức, hoàn thành bổn phận đối với nhân sinh xã hội. Lương tâm là cái thiện tâm của mỗi con người sẵn có. Vì vậy, đừng bao giờ vì một phút không suy nghĩ mà bán rẻ, đánh mất lương tâm của mình. Không đáng đâu!

Hỗn đồng

Chữ Tâm của con Đồng

Thưa các bạn, trong muôn vàn kiểu cơ hành, có lẽ việc thử Tâm là điều khó vượt qua nhất, giữ tâm trong sáng không chỉ là bài học đối với con nhà Tứ phủ...
Lương tâm con người

Lương tâm đáng giá bao nhiêu?

Vũ Hưng là một lái xe chở hàng hóa. Hôm nay, xe đang bon bon chạy trên đường bỗng nhiên "khực" một cái rồi dừng lại. Hỏng rồi! Vũ Hưng xuống xe đến bên vệ...
Loading...
Loading...
Loading...