Tâm linh Chủ đề Vô ngã

Tag: Vô ngã

Quan niêm vô thường

Vô thường – vô ngã trong quan niệm phật giáo

Mọi thứ trên cuộc đời này đều biến đổi, đó là quy luật và không một điều gì tránh khỏi điều đó, cho dù bạn giữ gìn, bảo vệ thì theo thời gian nó...
Loading...
Loading...
Loading...