Tâm linh Chủ đề Văn hóa phật giáo

Tag: Văn hóa phật giáo

Đạo mẫu

Tìm hiểu sâu hơn về Đạo Mẫu Việt Nam

Trong cuộc sống hiện tại xã hội Việt Nam tồn tại rất nhiều tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau, nhưng có thể nói thờ Mẫu là một tín ngưỡng có nguồn gốc bản...
Chầu văn

Chầu văn – hình thức lễ nhạc trong tín ngưỡng thờ Mẫu

Nghi lễ Chầu văn của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể thuộc lĩnh vực tập quán xã hội và tín ngưỡng. Chầu văn là hình thức lễ nhạc không thể...
Loading...
Loading...
Loading...