Tâm linh Chủ đề Văn hóa chốn cửa phật

Tag: Văn hóa chốn cửa phật

Đi chùa cầu lộc

Những sai lầm khi đến chùa cầu lộc của người Việt

Đối với người Việt việc đi chùa đầu năm đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc, là kết quả của sự giao thoa giữa Phật giáo và tín ngưỡng bản địa. Không...
Văn hóa đi chùa

Văn hóa lễ chùa của người Việt

Đi lễ chùa vào những ngày đầu năm mới là một nét đẹp trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam. Người ta đến chùa để hướng về cõi Phật, cầu một...
Loading...
Loading...
Loading...