Tâm linh Chủ đề Tiếng chuông Bát Nhã

Tag: Tiếng chuông Bát Nhã

Chuông trống Bát Nhã

Ý nghĩa chuông trống Bát Nhã trong Phật giáo

Nói về chuông thì ta có thể thấy đây là một loại pháp khí luôn sử dụng riêng ở trong đạo Phật nó được đúc bằng kim loại để có thể phát ra âm...
Loading...
Loading...
Loading...