Tâm linh Chủ đề Tiểu nhân

Tag: Tiểu nhân

Quân tử và tiểu nhân

Vì sao “kẻ tiểu nhân trách người, quân tử thường trách mình”?

Người quân tử không hẳn là một người quá thông minh hay giỏi giang. Tuy vậy thường là người có lòng tự trọng, trách nhiệm và tính nhân văn. Tiểu nhân thì ngược lại,...
Loading...
Loading...
Loading...