Tâm linh Chủ đề Tâm bệnh

Tag: Tâm bệnh

Tâm bệnh đau khổ

Tâm bệnh còn khổ hơn cả thân bệnh

Trong nhiều bài kinh chúng ta cũng thường thấy hình ảnh đức Phật cũng bị bệnh tật. Đúng vậy đã có thân thì chắc chắn phải có bệnh. Vậy nguồn gốc của nó là...
Loading...
Loading...
Loading...