Tâm linh Chủ đề Sự giải thoát

Tag: Sự giải thoát

Cái chết

Quan điểm của Phật giáo về cái chết

Phật giáo quan niệm cái chết giống như một sự chuyển tiếp cũng như hiện tượng hay biến cố trên dòng tiếp nối liên tục của sự sống. Thường người ta hay sợ chết...
Quan niệm thời gian

Bản chất thời gian và ý nghĩa giải thoát của đạo Phật

Thời gian có lẽ là một phạm trù gây nên những băn khoăn nhiều nhất cho triết học cũng như khoa học hay tôn giáo và cả con người nói chung bởi nó là điểm trụ của tất cả hình thái tồn vong vũ...
Loading...
Loading...
Loading...