Tâm linh Chủ đề Sinh con hợp tuổi

Tag: sinh con hợp tuổi

Tuổi xông đất 2016

Chọn người xông đất, xông nhà năm mới?

Nói đến tục xông nhà, xông đất đầu năm, mỗi nơi một phong tục, chưa có sách vở nào chứng minh phong tục của nơi nào là đúng nhất. Nơi thì cho rằng cần...
Vợ chồng hợp tuổi

Quan niệm về Hợp – Khắc giữa Vợ và Chồng, Cha Mẹ với Con...

Có nhiều quan điểm không giống nhau. Trong khuôn khổ bài viết này mình chỉ nói về quan điểm của cá nhân mình về khái niệm HỢP - KHẮC theo cách nhìn của một...
Loading...
Loading...
Loading...