Tâm linh Chủ đề Phóng sinh

Tag: Phóng sinh

Công đức phóng sinh

Phóng sinh – phúc hay tội?

Có thể nói trong các tội lỗi dễ dàng tạo nghiệp của con người thì tội sát sinh là nặng nhất và công đức lớn nhất chính là không giết hại. Vì thế không...
Loading...
Loading...
Loading...