Tâm linh Chủ đề Phật tử

Tag: Phật tử

7 điều người tu lo sợ

Người tu hành lo sợ những gì?

Người tu hành lo sợ những gì? Sư thầy Đại Đức Thích Trí Huệ nói về 7 điều người tu lo sợ cho đông đảo quý phật tử tại chùa Long Vân (Biên Hòa,...
Loading...
Loading...
Loading...