Tâm linh Chủ đề Phật đài

Tag: Phật đài

Vái lạy phật đản

Lý giải về việc vái 3 vái trước Phật đài

Vào ngày lễ, tết hay kết hôn rất nhiều người thường có tâm niệm muốn đến chùa bái Phật. Họ thắp hương hay vái lạy trước tượng của đức Phật cầu xin để được khỏe...
Loading...
Loading...
Loading...