Tâm linh Chủ đề Người phụ nữ

Tag: Người phụ nữ

Vai trò của người phụ nữ

Vai trò của người phụ nữ trong Phật giáo

Thái độ xã hội đối với phụ nữ đã được đánh dấu bằng sự kỳ thị hậu thuẫn bởi thành kiến và ảnh hưởng tôn giáo. Theo một số huyền thoại trong tôn giáo, người đàn ông được giới thiệu là con của Thượng Đế. Điều lạ lùng...
Loading...
Loading...
Loading...