Tâm linh Chủ đề Lễ thượng thọ

Tag: Lễ thượng thọ

Văn khấn thượng thọ

Văn khấn lễ Thượng Thọ

Theo phong tục tập quán của người Việt Nam ta từ xưa cho đến nay thì nhà nào có ông bà hay cha mẹ thọ từ 70 tuổi trở lên đều làm lễ Thượng Thọ là mừng...
Loading...
Loading...
Loading...