Tâm linh Chủ đề Khả năng ngoại cảm

Tag: Khả năng ngoại cảm

Ngoại cảm

Phật tử nhìn nhận về hiện tượng ngoại cảm

Hiện tượng ngoại cảm hay giác quan thứ 6 từ lâu là một hiện tượng bí ẩn. Khả năng ngoại cảm chính là khả năng thần thông như trong quan niệm của đạo Phật. Tại sao khả năng đó lại...
Khả năng ngoại cảm

Đi tìm câu trả lời cho hiện tượng ngoại cảm

Ngoại cảm là hiện tượng tâm linh mà đến nay khoa học cũng như các lĩnh vực khác đều đang đặt rất nhiều câu hỏi, đây còn được gọi là giác quan thứ 6...
Loading...
Loading...
Loading...