Tâm linh Chủ đề Cúng ngọ

Tag: Cúng ngọ

Nghi thức cúng ngọ

Tìm hiểu về nghi thức cúng ngọ

Tại tư gia vẫn có thể cúng ngọ nhưng nếu thực hành vào mỗi ngày thì chắc chắn rất tốt song không bắt buộc. Đa phần hầu như Phật tử chỉ cúng ngọ mỗi...
Loading...
Loading...
Loading...