Tâm linh Chủ đề Chim ưng và gà

Tag: Chim ưng và gà

Vận mệnh là chú chim ưng trong ổ gà

Vận mệnh là chú chim ưng trong ổ gà

Nói về cuộc đời, thành hay bại đều tại tâm. Nói một cách dễ hiểu, bất kể là con nhà quyền quý hay con  nhà nông, xuất thân từ công nhân hay tư sản,...
Loading...
Loading...
Loading...