Tâm linh Chủ đề Bà Thiên Hậu

Tag: Bà Thiên Hậu

Thờ Thiên Hậu

Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu

Tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu đã trở thành một dạng tín ngưỡng thờ Mẫu khá phổ biến tại đồng bằng Nam Bộ. Tục thờ này cùng với nhiều hoạt động văn hóa – nghệ...
Loading...
Loading...
Loading...