[Góc Party] KHI SÂN CHÙA MỞ BAR CHO DÂN CHƠI THÁC LOẠN ????

Đình là phải xập xình, ghê thật không biết là thiếu chỗ bay nhảy hay sao mà vào tận Đình để quẩy. Mọi người dân xung quoanh đấy thấy lạ tò mò ra xem rất đông!

Bây giờ sự tôn nghiêm của đình và chùa đã mất bởi những tiếng nhạc chát chúa và các người dân đi chùa ăn mặc lố năng. Trước nghe ông bà bố mẹ kể các cụ ngày xưa xem đình là những nơi oai nghiêm của địa phương. Nơi đó chỉ có các cụ già làng vả chỉ có đàn ông mới được vào. Còn đàn bà phụ nữ thì đều bị cấm. Vậy mà bây giờ loạn thật rồi…

Check in – Phố Huế – Hà Nội.

Loading...