Danh tăng

Giới thiệu các vị thiền sư, hòa thượng nổi tiếng tại Việt Nam và trên thế giới. Danh sách các vị tăng ni có những đóng góp to lớn cho Đạo Phật.

Hòa thượng Thích Thanh Từ
Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Loading...
Loading...
Loading...